Kestirimci Bakım Hizmeti

Endüstri (sanayi) sektöründe özellikle seri üretim gerçekleştiren fabrikalarda çalışan makinelerin periyodik aralıklarla çalışma performansının denetlenmesi, her türlü teknik kontrollerinin yapılarak raporlanması gerekir. Buna kestirimci bakım adı verilir. Amaç; çalışan makine ve teçhizatın henüz arıza meydana getirmeden önceden yaratacağı sorunları birer birer kestirmek ve gereken önlemleri alarak üretimin devamlılığını sağlamak. İlk kez Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen bir kongrede endüstriyel üretim gündemine getirilen bu hizmet günümüzde özellikle global seviyedeki firmaların maliyetini en aza indirmesi ve birim zamandan maksimum derecede fayda sağlaması açısından son derece önemli bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

Hizmetlerimiz

  • yağ analizinin yapılması
  • makine ısısının denetimi (kızılötesi termografi)
  • makine duyum eşiğinin denetimi (ultrasonik test)
  • makine motorunun titreşim ölçümü

başlıca analiz halinde olduğumuz kestirici bakım vibrasyon faaliyetleri arasında yer alır.

Yağ Analizinin Yapılması

Makineler bilindiği üzere yağla çalışır. Yağın kalitesi son derece önemlidir ve makine motorunun performansına doğrudan etki etmektedir. Yağın kalitesi arttıkça sürtünme ve aşınmalar en aza inmektedir. Firmamız yağın kimyevi özelliklerini yakından kontrol altında tutarak yağdaki değişim sürecini denetler ve rapor eder.

Makine Isısının Denetimi (Kızılötesi Termografi)

Özellikle santraller (hidroelektrik, termik vs), ısıtma sistemleri, fırınlama sistemleri gibi endüstriyel üretim tesislerinde çalışan makinelerin sıcaklık ortalamasının düzenli kontrol altına alınmasına ilişkin her türlü süreci ifade ediyor.

Makine Duyum Eşiğinin Denetimi (Ultrasonik Test)

İnsan – makine arasındaki etkileşim kuşkusuz kaçınılmaz. Makinelerin çıkardıkları ses debisinin değişim yönünden belirli aralıkta denetlenmesi ve insan kulağına zarar verip vermeyeceğinin ölçülmesi açısından motor titreşim ölçümü özelliğini meydana getirir.

Makine Motorunun Titreşim Ölçümü

Motor parçalarının arızalanmasına bağlı olarak makinedeki motor titreşimi zamanla artış gösterir. Bu kuşkusuz bir parçacığın zarar gördüğü ya da arıza sinyalleri vermeye başladığının göstergesi olarak kabul edilmektedir. İşte yer verilen tüm bu sürece ilişkin olarak değerlendirilirse endüstriyel üretim tesislerinde makine motorlarının titreşim gücünün ölçülmesi mutlak surette yer verilmesi gereken konular arasında gelir.

Bütün bu alanlara ilişkin olarak değerlendirilecek olunduğu zaman firmamız tarafından sertifikalı teknisyen ekibimizle birlikte her türlü teknik kontrollerin gerçekleştirildiğini kesinlikle dikkate almamız gerekir. Böylelikle seri üretim gerçekleştiren endüstriyel üretim tesislerinde olası arızaların önceden saptanması olanaklıdır.

Kestirimci Bakim Hizmeti Ve Raporlanmasi

Makinelerinizin Yerinde Balans ve Vibrasyonu İçin;

+90(542) 311 10 22